Autoryzacja
  :: Login   
W skrócie...
2019-12-01
 

- ...
 

...de

IBM Lotus Notes i Domino 6

Lotus Notes/Domino 6 jest systemem przeznaczonym zarówno dla małych firm, jak i rozproszonych korporacji. Obsługuje komunikację wewnętrzną oraz sprawną wymianę informacji ze światem zewnętrznym, będąc jednocześnie elastyczną platformą aplikacji biznesowych.

Szybka i niezakłócana niczym wymiana informacji wewnątrz firmy, z partnerami zewnętrznymi, klientami, a takźe potencjalnymi klientami, sprawny obieg dokumentów oraz automatyzacja procesów biznesowych, stają się kluczowymi elementami uzyskania przewagi nad konkurencją.

Użytkownicy poprzednich wersji Lotus Notes podkreślają wartość dodaną platformy w postaci szerokiej gamy dostępnych aplikacji, począwszy od najprostszych systemów informacyjnych, rozwiazań intranetowych, serwisów WWW, rozwiązań ekstranetowych, poprzez automatyzację i zarządzanie procesami, zarządzanie obiegiem dokumentów, zarządzanie projektami, aż do zintegrowanych systemów typu SFA, CRM i SCM.

Cechy kluczowe
  • Bezpieczeństwo i dostępność. Zaawansowane mechanizmy bezpieczeństwa i odporność na wirusy, klastrowanie serwerów i "load balancing".
  • Wysoki współczynnik zwrotu z inwestycji (ROI). Szybkość tworzenia nowych i różnorodność istniejących aplikacji platformy Domino.
  • Ochrona inwestycji. Niezależność od platformy sprzętowej, skalowalność i moźliwość integracji z innymi systemami.
  • Zwiększenie wydajności pracy. Automatyzacja procesów biznesowych i błyskawiczne udostępnianie informacji.

Zintegrowana platforma
Lotus Domino. Rodzina serwerów obsługujących pocztę elektroniczną oraz aplikacje platformy Domino. Przeznaczona dla przedsiębiorstw, które chcą usprawnić proces przepływu informacji wewnątrz i na zewnątrz firmy, podwyższyć jakość obsługi klientów oraz zautomatyzować istniejące procesy biznesowe.

Lotus Notes. Naturalne dla serwera Domino narzędzie klienta. Udostępnia jednolity interfejs do skrzynki pocztowej, kalendarza, kontaktów i harmonogramów, a także wszystkich aplikacji, stworzonych dla środowiska Lotus Notes/Domino.

Domino Designer. Zintegrowane z Lotus Domino narzędzie, służące do projektowania aplikacji. Za jego pomocą tworzone są aplikacje usprawniające procesy biznesowe, wspomagające przepływ informacji i pracę grupową w przedsiębiorstwie.

Domino Administrator. Intuicyjne i przyjazne narzędzie graficzne zarządzania serwerem i jego zasobami, służące również do konfiguracji wszystkich usług serwera, a także administracji rozproszoną architekturą sieci Domino.

notesdomino6_pl.pdf
tel. +48 797 185 094
ul. Bociana 4/41, 31-231 Kraków
© e-contact
Mapa serwisu       FAQ       Formularz kontaktowy     Do druku