Autoryzacja
  :: Login   
W skrócie...
2019-12-01
 

- ...
 

...de

Ułatwia organizacjom efektywne zarządzanie programami szkoleniowymi oraz zapewnia użytkownikom różne możliwości w zakresie kształcenia. Ulepszona integracja z platformą IBM Workplace zwiększa produktywność osób, zespołów i organizacji, umożliwiając współpracę oraz zapewniając szybki dostęp do scentralizowanych informacji i elektronicznych zasobów edukacyjnych.
  • Modułowy, oparty na standardach, rozszerzalny system zarządzania nauczaniem, zaprojektowany z myślą o usprawnieniu szkoleń w organizacji oraz o zintegrowaniu elektronicznych, spersonalizowanych zasobów edukacyjnych na komputerze użytkownika.
  • Umożliwia zarządzanie kompleksowym programem szkoleniowym z poziomu jednej platformy, udostępniając ćwiczenia edukacyjne i kursy dostosowane do potrzeb różnych grup i obowiązków służbowych.
  • Obejmuje wszystkie funkcje produktu Lotus Learning Management System, rozszerzone o interfejs uczestnika szkolenia oparty na portletach i zintegrowane ze środowiskiem Lotus Workplace.
  • Umożliwia planowanie zajęć tradycyjnych i e-nauczania, zasobów i oprogramowania kursowego oraz zarządzanie wszystkimi tymi elementami. Ponadto udostępnia bogate w możliwości narzędzia administracyjne służące do zarządzania rejestracją uczestników szkoleń.
  • Ułatwia organizacjom dostosowywanie ich programów szkoleniowych w taki sposób, aby były bardziej ekonomiczne i lepiej odpowiadały potrzebom organizacji.

IBM Workplace to innowacyjna rodzina zintegrowanych produktów do pracy grupowej opartych na standardach otwartych, udostępniających różne możliwości współpracy w ramach jednej, niezawodnej, łatwej do zarządzania platformy, wyposażonej w bogate opcje zabezpieczeń. Do rodziny IBM Workplace należą obecnie poniższe produkty, zaprojektowane do użytku łącznie lub oddzielnie, udostępniające zunifikowane środowisko współpracy, które reaguje na zmieniające się potrzeby biznesowe:
IBM Workplace Messaging: Udostępnia szeroki zakres możliwości (w tym funkcje pełnego klienta) i stanowi ekonomiczny sposób na rozszerzenie zasięgu infrastruktury komunikacyjnej, pozwalając zwiększyć produktywność użytkowników i zmienić sposób, w jaki komunikują się między sobą.
IBM Workplace Team Collaboration: Zawiera funkcje przesyłania wiadomości błyskawicznych, sygnalizacji dostępności, konferencji WWW oraz dostosowywalnych obszarów zespołów. Ułatwia osobom, zespołom i całym organizacjom wraz z ich klientami, partnerami biznesowymi i dostawcami zwiększenie efektywności biznesowej oraz produktywności przy zachowaniu kontroli nad kosztami użytkowania.
IBM Workplace Collaborative Learning: Ułatwia organizacjom efektywne zarządzanie programami szkoleniowymi oraz zapewnia użytkownikom różne możliwości w zakresie kształcenia. Ulepszona integracja z platformą IBM Workplace zwiększa produktywność osób, zespołów i organizacji, umożliwiając współpracę oraz zapewniając szybki dostęp do scentralizowanych informacji i elektronicznych zasobów edukacyjnych.
IBM Workplace Web Content Management: Ułatwia eliminowanie wąskich gardeł w infrastrukturze informatycznej i administrowaniu serwerami WWW przez przekazanie zadań tworzenia i publikowania treści oraz zarządzania nimi specjalistom, co skraca czas potrzebny na projektowanie i wdrożenie.
IBM Workplace Documents: Ułatwia firmom ochronę ich zasobów, upraszczając jednocześnie funkcje porządkowania i współużytkowania ważnych dokumentów w bezpiecznym środowisku. Ten ekonomiczny, oparty na standardach produkt do pracy z dokumentami grupowymi oferuje intuicyjne funkcje porządkowania, współużytkowania, obsługi i edytowania dokumentów. Niezależnie od sposobu dostępu (za pośrednictwem standardowej przeglądarki WWW lub za pomocą nowej funkcji pełnego klienta) produkt zapewnia elastyczność i wybór opcji klienta, dając użytkownikom możliwość efektywniejszego wykonywania codziennych czynności. Produkt IBM Workplace Documents umożliwia także zarządzanie procesami cyklu życia dokumentów (od grupowego tworzenia do archiwizacji), upraszczając jednocześnie funkcje znajdowania, przechowywania i zarządzania ważnymi dokumentami, takimi jak arkusze kalkulacyjne, prezentacje, rysunki, wiadomości e-mail itd.

Zobacz cennik
© e-contact
Mapa serwisu       Formularz kontaktowy   

Ostatnia aktualizacja 22-07-2006 01:20 AM

Powrót do początku strony

Powrót do poprzedniej strony