Autoryzacja
  :: Login   
W skrócie...
2019-12-01
 

- ...
 

...de

Usprawnienie pracy administratorów systemów informatycznych i serwerów WWW dzięki przekazaniu tworzenia treści i zarządzania nią odpowiednim specjalistom, a także dzięki możliwości wielokrotnego publikowania raz opracowanych materiałów.
  • Kompleksowe zarządzanie treścią serwisów WWW, z możliwością opracowywania treści za pomocą edytora tekstu WYSIWYG oraz publikowania jej w wielu serwisach WWW, a także w ramach rozwiązania IBM Workplace.
  • Środowisko pracy grupowej umożliwiające użytkownikom na wszystkich poziomach współpracę w zakresie tworzenia, przeglądu i zatwierdzania materiałów.
  • Personalizacja umożliwiająca dynamiczne dostarczanie treści w zależności od potrzeb i zadań użytkowników.
  • Szybkie projektowanie portali z wykorzystaniem portletów, które tworzy się za pomocą prostego interfejsu "wskaż i kliknij" wchodzącego w skład rozwiązania WebSphere Portal Server - nie wymaga to jakichkolwiek kwalifikacji w zakresie programowania w języku Java. Wszyscy użytkownicy mają możliwość korzystania ze wszelkiego rodzaju treści oraz personalizowania jej, co pozwala odciążyć informatyków i skierować ich do realizacji newralgicznych zadań.
  • Sprawniejsze zarządzanie danymi biznesowymi, z możliwością natychmiastowego udostępniania w portalu treści i komponentów z aplikacji WWW platformy IBM Workplace Web Content Management oraz serwisów internetowych, intranetowych i ekstranetowych. Użytkownicy mogą bezpośrednio w portalu tworzyć i publikować informacje oraz zarządzać nimi, co zapewnia dużą dostępność dokładnych, odpowiednich i aktualnych informacji w obrębie całego przedsiębiorstwa oraz poza nim.
  • Rozwiązanie dostępne w wersjach dla platform Java i Domino.

Co nowego oferuje oprogramowanie IBM Workplace Web Content Management, wersja 2.5?

Rozwiązanie IBM Workplace Web Content Management 2.5 pozwala usprawnić proces zarządzania treścią serwisów WWW dzięki rozbudowanym, kompleksowym funkcjom umożliwiającym obsługę wielu serwisów internetowych, intranetowych i ekstranetowych oraz portali. Umożliwia wszystkim użytkownikom szybkie tworzenie - bez pomocy programistów - serwisów WWW i portletów, które pozwalają na personalizację informacji. W ten sposób osoby bez specjalistycznych kwalifikacji mogą sprawnie umieszczać materiały w serwisach. Rozwiązanie udostępnia funkcję szybkiego tworzenia treści oraz interfejs "wskaż i kliknij". Pozwala to usprawnić pracę administratorów systemów informatycznych i serwerów WWW, ponieważ tworzeniem treści i zarządzaniem nią mogą zająć się odpowiedni specjaliści, a raz opracowane materiały można publikować wielokrotnie. Ponadto oprogramowanie IBM Workplace Web Content Management umożliwia przedsiębiorstwom zarządzanie cyklem życia treści zgodnie z wbudowanym procesem zatwierdzania (za pomocą wbudowanego mechanizmu obsługi przepływu pracy). Pozwala także zwiększyć reaktywność przedsiębiorstwa dzięki szybkiej aktualizacji informacji, trwającej kilka minut, a nie dni, oraz zmniejszyć ryzyko i związane z tym koszty. Workplace Web Content Management to ekonomiczny, zgodny ze standardami produkt oferujący skuteczne zabezpieczenia i zapewniający dużą skalowalność. Rozwiązanie to można łatwo wdrażać i integrować z istniejącymi infrastrukturami w celu pełnego wykorzystania dotychczasowych inwestycji w systemy informatyczne. Oprogramowanie jest dostępne w wersjach dla platform Domino i Java.

Oprogramowanie IBM Workplace Web Content Management 2.5 Standard Edition to wersja podstawowa, przeznaczona dla małych i średnich przedsiębiorstw. Obejmuje ograniczoną licencję na 20 autorów treści i 4 procesory, z możliwością obsługi serwisu na jednym serwerze. Jest to konkurencyjne rozwiązanie dostosowane do potrzeb klientów oraz partnerów handlowych, którzy potrzebują systemu do obsługi wydziału bądź innego systemu działającego w skali mniejszej niż w dużych przedsiębiorstwach. Wersja Standard Edition jest dostępna w dwóch wariantach, przeznaczonych na platformy Domino i Java.

Udoskonalenia obejmują między innymi rozszerzoną obsługę języków na potrzeby firm międzynarodowych (w tym funkcję dwukierunkowego wprowadzania treści w języku arabskim i hebrajskim) oraz usprawniony interfejs użytkownika oparty na portletach. Interfejs ten został od nowa napisany jako aplikacja platformy WebSphere Portal i składa się z portletów do tworzenia, podglądu oraz wyświetlania i dostarczania treści. Oprócz tego oferowane są funkcje zarządzania użytkownikami i katalogami w przedsiębiorstwie, wykorzystujące program WebSphere Member Manager do zarządzania członkami grup oraz identyfikowania autorów i odbiorców treści. Dodatkowe funkcje obejmują instalację i konfigurację aplikacji, automatyczną migrację z wersji 2.0 oraz obsługę systemu HP/UX.

Zobacz cennik
© e-contact
Mapa serwisu       Formularz kontaktowy   

Ostatnia aktualizacja 22-07-2006 01:25 AM

Powrót do początku strony

Powrót do poprzedniej strony