Autoryzacja
  :: Login   
W skrócie...
2019-12-01
 

- ...
 

...de

Automatyzacja tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych danych
 • Scentralizowane, wszechstronne zarządzanie pamięcią masową z dowolnej platformy klienckiej dzięki rozbudowanym funkcjom administrowania.
 • Stosowane są różne techniki mające na celu przyśpieszenie procesu tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych, zwiększenie jego elastyczności oraz ograniczenie jego wpływu na działanie systemu.
 • Zarządzanie archiwami danych przez cały okres ich istnienia przy użyciu mechanizmu automatyzacji opartego na politykach backupu.
 • Wbudowana, opcjonalna funkcja automatycznej migracji plików i zarządzania miejscem na dyskach (hierarchiczne zarządzanie pamięcią masową).
 • Progresywne, przyrostowe tworzenie kopii zapasowych (z uwzględnieniem podplików), umożliwiające przesyłanie danych w czasie rzeczywistym przez Internet.
 • Obsługa jednoczesnego zapisu na urządzeniach dostępnych w siedzibie przedsiębiorstwa i poza nią, z wykorzystaniem taśm i dysków w ramach hierarchii pamięci masowej.
 • Możliwość zapewnienia dodatkowej ochrony danych wykorzystywanych przez popularne aplikacje do obsługi poczty elektronicznej i baz danych oraz systemy zarządzania zasobami przedsiębiorstwa.

Co nowego oferuje oprogramowanie IBM Tivoli Storage Manager, wersja 5.3?
 • Zwiększona dostępność aplikacji
  • Tivoli Storage Manager for Space Management: hierarchiczne zarządzanie pamięcią masową w systemie plików JFS2 (AIX) oraz udoskonalenia w zakresie hierarchicznego zarządzania pamięcią masową w systemie plików GPFS (AIX i Linux).
  • Program Tivoli Storage Manager do aktualizacji aplikacji.
 • Zoptymalizowane wykorzystanie zasobów pamięci masowej
  • Usprawnione zarządzanie urządzeniami, dynamiczne przypisywanie urządzeń podłączonych do sieci SAN, rodzima obsługa współużytkowania napędów STK ACSLS oraz możliwość wykonywania kopii bez obciążania sieci LAN (LAN FREE), usprawnione pobieranie i zwracanie taśm, oznaczanie taśm etykietami, obsługa nowych urządzeń.
  • Udoskonalenia w zakresie łączenia zasobów pamięci dyskowej, grup kolokacji i obsługi węzłów proxy, ulepszone ustawienia domyślne, lepsze wykorzystanie procesora podczas pracy bez obciążania sieci LAN, równoległe odtwarzanie i migracja.
 • Zwiększenie wydajności pracy personelu odpowiedzialnego za pamięć masową
  • Nowy graficzny interfejs użytkownika dla administratorów.
  • Interfejs zoptymalizowany pod kątem wykonywania określonych zadań, z kreatorami upraszczającymi tworzenie harmonogramów, zarządzanie konserwacją serwerów (łączenie zasobów pamięci masowej, migracja, odtwarzanie) oraz konfigurowanie urządzeń.
  • Monitor stanu, służący do wyświetlania informacji o statusie zaplanowanych zadań, dziennika bazy danych i odtwarzania danych, informacji o urządzeniach pamięci masowej oraz komunikatów dziennika aktywności.
  • Planowanie na podstawie kalendarza, zwiększające elastyczność harmonogramów klientów i administratorów.
  • Modyfikacje funkcjonalne usprawniające kontrolowanie i planowanie operacji wykonywanych na serwerach.

Tivoli Storage Manager 5.3 dzięki nowemu interfejsowi webowemu jest łatwiejszy w użyciu, administracji i obsłudze serwisowej. Udoskonalenia te poprawiają wydajność pracy administratorów i użytkowników programu Tivoli Storage Manager. Uproszczono również obsługę produktu z punktu widzenia nowych administratorów i użytkowników.

Program IBM Tivoli Storage Manager zapewnia ochronę danych przedsiębiorstwa przed skutkami awarii sprzętu i innych błędów, poprzez przechowywanie kopii zapasowych i archiwalnych na nośnikach w trybie bez połączenia. Dzięki dużej skalowalności rozwiązanie to umożliwia ochronę setek komputerów działających pod kontrolą kilkunastu różnych systemów operacyjnych. Obsługiwane są różnego rodzaju urządzenia - od komputerów przenośnych po systemy mainframe - połączone przez Internet oraz sieci WAN i LAN. Podstawę działania programu Storage Manager stanowią scentralizowane funkcje zarządzania za pomocą interfejsu WWW oraz mechanizmy inteligentnego przenoszenia i przechowywania danych, uzupełnione wszechstronną automatyzacją opartą na strategii. Połączenie wszystkich tych rozwiązań pozwala ograniczyć do minimum koszty administrowania ochroną danych oraz wpływ wykonywanych operacji na komputery i sieci. Opcjonalne moduły umożliwiają korzystanie z funkcji scentralizowanej ochrony danych programu Storage Manager także tym aplikacjom, które muszą działać przez 24 godziny na dobę i 365 dni w roku, bez przerywania ich pracy. Poniżej opisano dostępne moduły.

Moduł IBM Tivoli Storage Manager for Application Servers chroni bazę danych administracyjnych, dane konfiguracyjne oraz zainstalowane aplikacje środowiska WebSphere bez zakłócania dostępności aplikacji.

Moduł IBM Tivoli Storage Manager for Databases zapewnia ochronę danych przechowywanych w bazach danych Informix, Oracle i Microsoft SQL (Baza IBM DB2 posiada wbudowany moduł online'owego backupu zintegrowanego z TSM).

Moduł IBM Tivoli Storage Manager for Enterprise Resource Planning (ERP) zapewnia bardziej efektywną, spójną i niezawodną ochronę istotnych danych z systemu SAP R/3.

Moduł IBM Tivoli Storage Manager for Hardware pozwala praktycznie wyeliminować wpływ operacji tworzenia kopii zapasowych na wydajność baz danych o newralgicznym znaczeniu dla działalności przedsiębiorstwa, które muszą być dostępne przez cały czas.

Moduł IBM Tivoli Storage Manager for Mail zapewnia automatyzację ochrony danych przechowywanych na serwerach pocztowych Lotus Domino i Microsoft Exchange oraz umożliwia tworzenie kopii zapasowych bez konieczności wyłączania tych serwerów.

Moduł IBM Tivoli Storage Manager for Space Management umożliwia automatyczne przenoszenie nieaktywnych danych w celu zwolnienia miejsca na dyskach działających w trybie z połączeniem, tak aby umożliwić zapisanie tam ważnych danych aktywnych.

Moduł IBM Tivoli Storage Manager for Storage Area Networks umożliwia maksymalne wykorzystanie bezpośrednich połączeń między działającymi w sieci pamięci masowej serwerami oraz komputerami klienckimi z oprogramowaniem Storage Manager a pamięcią masową.

IBM Tivoli Storage Manager for System Backup and Recovery jest wszechstronnym narzędziem do tworzenia kopii zapasowych, odtwarzania oraz ponownej instalacji systemów. Umożliwia między innymi całkowite odtworzenie systemu na nowej maszynie.

IBM Tivoli Storage Manager HSM (hierarchical storage management) for Windows™ stanowi oparty na strategiach system hierarchicznego zarządzania pamięcią masową, który zapewnia migrowanie plików systemu Windows w taki sposób, że urządzenia pamięci masowej są wykorzystywane ekonomicznie, a proces jest "przezroczysty" dla użytkownika.

Systemy operacyjne i adekwatne do nich platformy sprzętowe
AIX
HP-UX
Linux
Sun Solaris
Windows 2000
Windows NT
Windows - WS2003
Windows XP

Zobacz cennik
© e-contact
Mapa serwisu       Formularz kontaktowy   

Ostatnia aktualizacja 22-07-2006 01:30 AM

Powrót do początku strony

Powrót do poprzedniej strony