Autoryzacja
  :: Login   
W skrócie...
2019-12-01
 

- ...
 

...de

Udostępniając siódmą wersję produktów platformy Lotus Notes i Domino, obejmującą Lotus Enterprise Integrator for Domino, IBM kontynuuje tradycję dostarczania sprawdzonych, prezentujących najwyższy światowy poziom rozwiązań służących do przesyłania poczty oraz do pracy grupowej. Lotus Notes i Domino 7 łączą w sobie elementy, których użycie pozwala zmaksymalizować korzyści płynące z pracy grupowej i interakcji między użytkownikami. Pozwalają zredukować całkowite koszty użytkowania systemu, zapewniając zarazem najlepszą w swoim rodzaju funkcjonalność (ze szczególnym uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa), skalowalność, łatwość obsługi, produktywność, elastyczność i możliwości wielokrotnego stosowania tych samych elementów.

Lotus Notes i Domino w wersji 7 udostępniają bogatą funkcjonalność poczty elektronicznej i pracy grupowej. Produkty te zwiększają produktywność i reaktywność przedsiębiorstwa, co przekłada się na zmniejszenie całkowitych kosztów użytkowania systemów informatycznych.

Sprawdzają się w zastosowaniach o kluczowym znaczeniu dla działalności przedsiębiorstwa.
Zwiększona wydajność i skalowalność serwerów umożliwia obsługę większej liczby użytkowników przy mniejszym wykorzystaniu zasobów.
Zapewniają bezpieczeństwo i umożliwiają sprawowanie kontroli administracyjnej w rozbudowanych rozwiązaniach pocztowych i służących do pracy grupowej.
Pozwalają zwiększyć efektywność pracy użytkowników i udostępniają nowe, udoskonalone narzędzia biurowe oraz administracyjne.
Zapewniają ochronę inwestycji, obsługując aplikacje zbudowane na podstawie wcześniejszych wersji.
Usprawniają szybkie tworzenie aplikacji.
Umożliwiają rozwijanie oprogramowania do pracy grupowej w formie aplikacji WWW zgodnych z przyjętymi standardami dzięki nowemu komponentowi do projektowania Web Services.
Udostępniają alternatywne przechowywanie danych programu Lotus Notes w relacyjnej bazie danych DB2.
Pozwalają tworzyć aplikacje, które łączą mechanizmy pracy grupowej z możliwościami języka SQL (Structured Query Language).

Lotus Domino
  • Większa dostępność systemu dzięki zaawansowanym zabezpieczeniom i funkcjom zwiększającym niezawodność.
  • Oszczędność czasu dzięki centralnej aktualizacji środowiska klienckiego i rozwiązaniom usprawniającym instalację.
  • Uproszczenie administrowania i oszczędność czasu dzięki centralnemu zarządzaniu konfiguracjami dla użytkowników indywidualnych, grup, a nawet całego przedsiębiorstwa.
  • Centralizacja zasobów usług katalogowych, zapewniająca większą kontrolę przy mniejszym nakładzie pracy.
  • Obniżenie kosztów i ułatwienie administrowania dzięki obsłudze wielu jednostek organizacyjnych i języków na jednym serwerze Domino.

Lotus Notes
  • Zapewnia integrację najcenniejszych zasobów związanych z przesyłaniem wiadomości oraz zarządzaniem współpracą i informacjami osobistymi, w tym z pocztą elektroniczną, kalendarzem i listą zadań, dzięki czemu użytkownicy mogą korzystać z nich niezależnie od tego, czy są połączeni z siecią przedsiębiorstwa.
  • Zawiera setki udoskonaleń ułatwiających użytkowanie, w tym obsługę załączników w tle.
  • Zapewnia najlepszą w branży funkcjonalność obsługi kalendarzy i planowania, co ułatwia współpracę między użytkownikami oraz planowanie spotkań ze współpracownikami z całego świata.
  • Pozwala obniżyć całkowite koszty użytkowania przy minimalnym szkoleniu, dzięki zwiększeniu produktywności użytkowników oraz wbudowanym mechanizmom zarządzania i administrowania.

Zobacz cennik Domino i Notes
© e-contact
Mapa serwisu       Formularz kontaktowy   

Ostatnia aktualizacja 23-12-2008 11:49 AM

Powrót do początku strony

Powrót do poprzedniej strony