Autoryzacja
  :: Login   
W skrócie...
2019-12-01
 

- ...
 

...de

Zarządzanie wszelkimi potrzebami edukacyjnymi przedsiębiorstwa
 • Możliwość stworzenia korporacyjnego środowiska edukacyjnego, które można zintegrować z dynamicznym obszarem roboczym i objąć strategią tworzenia portalu korporacyjnego.
 • Funkcje raportowania i monitorowania wspomagające podejmowanie decyzji i zarządzanie kadrami.
 • Możliwość tworzenia rozwiązań edukacyjnych z wykorzystaniem dostępnych zasobów wiedzy, w celu zwiększenia produktywności personelu i obniżenia kosztów szkoleń.
 • Możliwość projektowania hybrydowych rozwiązań edukacyjnych we współpracy z IBM, liderem rynku technologii e-nauczania.
 • Usprawnienie programów edukacyjnych w przedsiębiorstwie i zapewnienie pracownikom zasobów szkoleniowych w zależności od potrzeb.

Co nowego oferuje oprogramowanie IBM Lotus Learning Management System (LMS), wersja 1.0.5?

Numerem 1.0.5 oznaczono kolejną wersję serwisową oprogramowania Lotus LMS. W wersji tej wprowadzono szereg poprawek sugerowanych przez użytkowników, zwiększających stabilność i niezawodność aplikacji. Wprowadzono także kilka udoskonaleń funkcjonalnych, takich jak:
 • dodanie nowych interfejsów API na potrzeby usług WWW; interfejsy te pozwalają rozszerzać funkcje dotychczasowych aplikacji oraz umożliwiają zewnętrznym systemom między innymi:
  • tworzenie w programie LMS wzorców i ofert kursów realizowanych w formie zajęć lekcyjnych;
  • eksport kursów i zgłoszeń z programu LMS;
  • tworzenie w programie LMS zasobów (np. określanie instruktorów i sal lekcyjnych);
  • tworzenie w programie LMS nowych profili i kategorii profili;
 • certyfikacja nowych wersji aktualnie obsługiwanych platform (IBM WebSphere, wersja 5.1);
 • dodanie do pakietu oprogramowania LMS modułu IBM Tivoli Directory Integrator, wersja 5.2, który ułatwia integrację z wieloma usługami katalogowymi LDAP i może być wykorzystywany do usprawnienia wdrażania i serwisowania systemu edukacyjnego.

IBM Lotus Learning Management System to najnowsze rozwiązanie wchodzące w skład infrastruktury e-nauczania platformy Lotus. Jest to również pierwsze rozwiązanie, które oferuje pełny zakres funkcji systemu zarządzania nauczaniem. Oprogramowanie to stanowi skalowalną, elastyczną i zgodną ze standardami platformę do zarządzania szkoleniami realizowanymi w formie zajęć lekcyjnych i e-nauczania, zasobami, programami nauczania oraz katalogami oprogramowania kursowego w całym przedsiębiorstwie.

Oprogramowanie Lotus Learning Management System umożliwia klientom zarządzanie całością programów szkoleń z jednej platformy, a tym samym pozwala efektywnie administrować szkoleniami w przedsiębiorstwie oraz realizować kursy w sposób bardziej dogodny, ekonomiczny i terminowy. Dostępny dodatkowo moduł IBM Virtual Classroom umożliwia szybkie i łatwe opracowywanie oraz realizowanie szkoleń dostosowanych do bieżących potrzeb, niezależnie od miejsca i terminu.

Zobacz cennik
© e-contact
Mapa serwisu       Formularz kontaktowy   

Ostatnia aktualizacja 22-07-2006 01:19 AM

Powrót do początku strony

Powrót do poprzedniej strony