Autoryzacja
  :: Login   
W skrócie...
2019-12-01
 

- ...
 

...de

Lotus Domino Designer to otwarte, zintegrowane środowisko tworzenia aplikacji, zaopatrzone we wszystko co potrzebne do szybkiego budowania i wprowadzania bezpiecznych aplikacji biznesu elektronicznego, które łączą dane przedsiębiorstwa ze strategicznymi procesami firmy. Wspiera obsługę stron internetowych, ich projektowanie, dostęp do relacyjnych baz danych, tworzenie skryptów dla klientów i ze strony serwera oraz umożliwia dostęp do bardzo szerokiego zbioru zdefiniowanych wcześniej obiektów sieciowych.

Główne udogodnienia i korzyści


Wydajne środowisko wykonywania zadań związanych z obsługą i rozwojem witryn WWW (tzw. Web Sites – czyli wielu pojedynczych stron, składających się na cały serwis Internetowy).
 • Lotus Domino Designer to kompletne środowisko – od tworzenia pojedynczej strony, poprzez projektowanie całego serwisu, aż do zarządzania dostępem klientów do tego serwisu
 • Lotus Domino Designer oferuje również wiele nowych usług takich jak: Page Designer, edytor HTML w technologii WYSIWYG (czyli What You See Is What You Get), narzędzie do projektowania ramek (tzw. framesets), narzędzia wspierające (wizards) tworzenie wielokrotnych, różnych interfejsów dla jednej aplikacji, narzędzie graficzne, do tworzenia wyglądu i projektowania nawigacji dla całego serwisu internetowego.

  Dostęp do danych przedsiębiorstwa uwzględniający lokalne środowisko
 • Lotus Domino Designer obsługuje Domino Enterprise Connection Services (DECS), co z kolei umożliwia bezpośrednie podłączenie do danych przedsiębiorstwa, bez dodatkowego programowania. DECS natomiast obsługuje szeroki wachlarz systemów przedsiębiorstwa, włącznie z DB2, Oracle, Sybase, ODBC, EDA/SQL, SAP, PeopleSoft, JD Edwards, Oracle Applications, MQSeries oraz CICS.
 • DECS umożliwia wysoko wydajne połączenia w czasie rzeczywistym. Dodatkowo, DECS zarządza trwałymi, równoległymi i dzielonymi połączeniami z Domino do zewnętrznych źródeł danych, umożliwiając tym samym wydajny, symultaniczny dostęp do danych.
 • DECS umożliwia również programistom wybór podczas projektowania między podłączeniem do danych i zasobów przedsiębiorstwa bez programowania, poprzez łatwy w użyciu interfejs DECS lub też programowe z wykorzystaniem LotusScript.

  Zgodność z otwartymi standardami
 • Lotus Domino Designer jest zgodny ze standardami sieciowymi takimi jak Java, JavaScript, HTML 4, CORBA//IIOP oraz OLE. Zawiera ponadto edytor HTML – WYSIWYG, oraz umożliwia projektantom tworzenie i modyfikacje aplikacji Domino z wykorzystaniem pożądanych języków programowania lub skryptów, włącznie z Java, JavaScript oraz LotusScript, wszystko w jednym środowisku.
 • Designer dostarcza również szerokie wsparcie dla języka Java. Programiści mogą tworzyć aplikacje Domino w preferowanym przez siebie Java IDE, np. Symantec Cafe, Borland JBuilder lub IBM VisualAge for Java. Z pomocą Designer, można implementować i operować appletami Javy, integrować Java servlets oraz tworzyć w Javie tzw. agentów pracujących na serwerze.
 • Designer może współpracować też z Lotus eSuite DevPack. Wzory zawarte w Domino Designer umożliwiają łatwe wykorzystanie wbudowanych i przetestowanych wcześniej appletów Javy, włącznie z arkuszem kalkulacyjnym, edytorem tekstów, kalendarzem, książką adresową oraz tzw. CGI gateway.
 • Aplikacje stworzone z wykorzystaniem Domino Designer mogą być wykorzystane na serwerze z dowolnym systemem operacyjnym wspomaganym przez Domino Application Server, włącznie z Windows NT, AIX, Solaris, HP-UX oraz AS/400.

  Szybsze tworzenie aplikacji przez programistów
 • Domino Designer umożliwia szybkie wdrożenie usług związanych z zarządzaniem przepływem pracy, kalendarzem, bezpieczeństwem, katalogowaniem, współpracą oraz pocztą elektroniczną wykorzystując rozszerzony zestaw modeli obiektów
 • Programiści mogą zbudować aplikację tylko raz i będzie ona działać pod dowolnym klientem np. Notes, Microsoft Internet Explorer czy Netscape Navigator.

  Budowa lokalna, wdrożenie globalne
 • Domino Designer pozwala programistom na tworzenie i obsługę wielojęzycznych aplikacji, przy użyciu Domino Global WorkBench (DGW), jedną z usług Domino Designer.
 • DGW umożliwia obsługę wielojęzycznych serwisów sieciowych przy minimalnych kosztach dodatkowych i niskich kosztach tłumaczenia
 • DGW pozwala też na synchronizację tłumaczonej zawartości, ułatwiając jednocześnie zarządzanie publikacją dokumentów na stronach swoich serwisów w różnych wersjach językowych.

  Protokoły:
 • TCP/IP, SPX, NetBIOS/NetBEUI, VINES, ISDN oraz X.PC obsługiwane przez wszystkie platformy.
 • SPXII obsługiwany przez wybrane platformy.


  Więcej informacji pod adresem

  www.lotus.com/dominodesigner
 • tel. +48 797 185 094
  ul. Bociana 4/41, 31-231 Kraków
  © e-contact
  Mapa serwisu       FAQ       Formularz kontaktowy     Do druku