Autoryzacja
  :: Login   
W skrócie...
2015-07-01
 

- ...
 

...

Najwyższej klasy oprogramowanie wspomagające pracę grupową.Opis produktu:
Najwyższy światowy poziom rozwiązań służących do przesyłania poczty oraz do pracy grupowej. Lotus Notes i Domino 7 łączą w sobie elementy, których użycie pozwala zmaksymalizować korzyści płynące z pracy grupowej i interakcji między użytkownikami. Pozwalają zredukować całkowite koszty użytkowania systemu, zapewniając zarazem najlepszą w swoim rodzaju funkcjonalność (ze szczególnym uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa), skalowalność, łatwość obsługi, produktywność, elastyczność i możliwości wielokrotnego stosowania tych samych elementów.

Produkty te zwiększają produktywność i reaktywność przedsiębiorstwa, co przekłada się na zmniejszenie całkowitych kosztów użytkowania systemów informatycznych.

IBM Lotus Notes i Domino
 • Sprawdzają się w zastosowaniach o kluczowym znaczeniu dla działalności przedsiębiorstwa.
 • Zwiększona wydajność i skalowalność serwerów umożliwia obsługę większej liczby użytkowników przy mniejszym wykorzystaniu zasobów.
 • Zapewniają bezpieczeństwo i umożliwiają sprawowanie kontroli administracyjnej w rozbudowanych rozwiązaniach pocztowych i służących do pracy grupowej.
 • Pozwalają zwiększyć efektywność pracy użytkowników i udostępniają nowe, udoskonalone narzędzia biurowe oraz administracyjne.
 • Zapewniają ochronę inwestycji, obsługując aplikacje zbudowane na podstawie wcześniejszych wersji.
 • Usprawniają szybkie tworzenie aplikacji.
 • Umożliwiają rozwijanie oprogramowania do pracy grupowej w formie aplikacji WWW zgodnych z przyjętymi standardami dzięki nowemu komponentowi do projektowania Web Services.
 • Udostępniają alternatywne przechowywanie danych programu Lotus Notes w relacyjnej bazie danych DB2.
 • Pozwalają tworzyć aplikacje, które łączą mechanizmy pracy grupowej z możliwościami języka SQL (Structured Query Language).


Zalety:
  • Większa dostępność systemu dzięki zaawansowanym zabezpieczeniom i funkcjom zwiększającym niezawodność.
  • Oszczędność czasu dzięki centralnej aktualizacji środowiska klienckiego i rozwiązaniom usprawniającym instalację.
  • Uproszczenie administrowania i oszczędność czasu dzięki centralnemu zarządzaniu konfiguracjami dla użytkowników indywidualnych, grup, a nawet całego przedsiębiorstwa.
  • Centralizacja zasobów usług katalogowych, zapewniająca większą kontrolę przy mniejszym nakładzie pracy.
  • Obniżenie kosztów i ułatwienie administrowania dzięki obsłudze wielu jednostek organizacyjnych i języków na jednym serwerze Domino.


Poczta elektroniczna

Kalendarz i planowanie

Aplikacje kompozytowe

Aplikacje biurowetel. (12) 661 18 30, fax (12) 661 18 31
ul. Wybickiego 7, 31-261 Kraków
© 2000-2008 e-contact
Mapa serwisu       FAQ       Formularz kontaktowy     Do druku